Aktualności

Strona 1 z 4  > >>

sty 24, 2018
Kategoria: Aktualności
Napisał: admin2

Aktualnie trwa nabór wniosków na samozatrudnienie dla osób bezrobotnych do 30. roku życia. Do pozyskania spora kwota pieniędzy. Pula jest ograniczona a czas płynie nieubłaganie, liczy się każda sekunda. Chcesz się dowiedzieć więcej? Zapraszamy do kontaktu! 

sty 15, 2018
Kategoria: Aktualności
Napisał: admin2
Oferta Naszej firmy koncentruje się nie tylko na pozyskiwaniu funduszy unijnych, ale także działalności szkoleniowej. Interdyscyplinarna wiedza i doświadczenie pracowników oraz kompleksowy charakter szkoleń pozwalają na znalezienie takie zakresu tematycznego, który będzie satysfakcjonować wszystkie zainteresowane podmioty.
sty 15, 2018
Kategoria: Aktualności
Napisał: admin2

Ciekawsze oferty dla przedsiębiorców w kraju

 

 

 

 

 

      Zobacz sam!!!

sty 9, 2018
Kategoria: Aktualności
Napisał: admin2


W najbliższym czasie ruszy nabór na wnioski na pożyczki z Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.

Szczegóły poniżej.

Zapraszamy

sty 9, 2018
Kategoria: Aktualności
Napisał: admin2

Pragniemy zakomunikować, że 15 stycznia 2018 r. zostanie ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) – Oś Priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne.

Termin naboru od 15.02.2018 do 24.05.2018

Organizatorem naboru jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Pula środków przewidziana do rozdysponowania to 550 mln złotych.

Maksymalna wysokość premii technologicznej to 6 mln zł.

sty 9, 2018
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, będąca Instytucją Ogłaszającą Konkurs, opublikowała komunikat nt. możliwości aplikowania o środki unijne na przedsięwzięcia związane z gospodarką niskoemisyjną oraz odnawialnymi źrodłami energii.

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania realizacji projektów w ramach Osi priorytetowej 3. Gospodarka niskoemisyjna RPO WD 2014-2020 określone dla Działania 3.5. Wysokosprawna kogeneracja.

Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WD 2014–2020 musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego (poziom NUTS 2).

Termin naboru (składania wniosków): od godz. 8.00 dnia 16.01.2018 r. do godz. 15.00 dnia 23.03.2018 r.

gru 15, 2017
Kategoria: Aktualności
Napisał: admin2


Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2018 składamy dla wszystkich Państwa najszczersze życzenia.

pa 18, 2017
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

Mamy przyjemność ogłosić, że urzędy pracy zlokalizowane na terenie Dolnego Śląska posiadają środki finansowe zarówno na formy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy (w tym podejmowanie działalności gospodarczej), jak i doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy. 

Serdecznie zapraszamy do Naszej siedziby, aby uzyskać więcej informacji oraz przygotować wniosek!

pa 4, 2017
Kategoria: Pożyczki
Napisał: admin2

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza konkurs projektów w ramach działania 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, poddziałania 1.3.2. Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

wrz 28, 2017
Kategoria: Aktualności
Napisał: admin2

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 września 2017 opublikowana została aktualna dokumentacja konkursowa dla naboru nr RPDS.01.05.02-IP.03-02-257/17,  w ramach poddziałania 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AWSchemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚPz wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat.

Termin zakończenia naboru wniosków został wydłużony do godziny 15.00 dnia 28 grudnia 2017 r. 

Poniżej link do ogłoszenia o konkursie: http://www.ipaw.walbrzych.eu/skorzystaj-z-programu/ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/poddzialanie-1-5-2-rozwoj-produktow-i-uslug-w-msp-zit-aw-schemat-1-5-a-wsparcie-innowacyjnosci-produktowej-i-procesowej-msp-z-wylaczeniem-mikroprzedsiebiorstw-dzialajacych-do-2-lat/

wrz 19, 2017
Kategoria: Pożyczki
Napisał: admin2
 
Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. informuje, że od października 2017 r. uruchomi w województwie dolnośląskim nowy produkt finansowy w postaci POŻYCZKI ROZWOJOWEJ.

wrz 7, 2017
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

 

Przypominamy wszystkim chętnym oraz spełniającym kryteria podmiotom o możliwości aplikowania o środki na innowacyjne przedsięwzięcia w działalnościach związanych z rzemiosłem!

sie 31, 2017
Kategoria: Pożyczki
Napisał: admin2

 

 

 

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dysponuje środkami (w formie pożyczki) na przedsięwzięcia przyczyniające się do pozytywnego oddziaływania na środowisko.

sie 31, 2017
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

 

 

Dolnośląska Instytucja Pośredniczącą ogłosiła konkurs dedykowany rzemieślnikom, którego celem jest wzrost poziomu innowacyjności wskazanych podmiotów. 

  

sie 24, 2017
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie w najbliższym czasie ogłosi nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie lub rozwijanie działalności gospodarczej!

 

sie 3, 2017
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

 

 

 

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA  rozpoczęła realizację projektu pn.:

 „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY”,

 

realizowanego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014–2020, Działanie 8.5 – Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych.

lip 28, 2017
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2
Zapraszamy do zaznajomienia się ze zaktualizowanym harmonogramem dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w 2017. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią oraz skorzystania z Naszych usług! Przygotujemy dla Ciebie kompletny wniosek o dofinansowanie!
lip 28, 2017
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2
 

 

Plan naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2018
 
lip 28, 2017
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

 

 

Bezzwrotna premia do 80 tys. na podejmowanie własnej działalności gospodarczej, innowacyjnej, uwzględniającej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, w tym w kluczowych kierunkach dla rozwoju obszaru z Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór. Składanie wniosków od 15 do 28 września.

cze 14, 2017
Kategoria: Aktualności
Napisał: admin2

Chcesz wiedzieć więcej?
Przyjdź 20 czerwca do Centrum Nauki i Sztuki Starej Kopalni w Wałbrzychu
(ul. Piotra Wysockiego 29).

„Fundusze Unii Europejskiej receptą na sukces dolnośląskich przedsiębiorców” – pod tym hasłem odbędzie się spotkanie, na które zaprasza prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej. 

Więcej: http://gospodarka.um.walbrzych.pl/ 

kwi 19, 2017
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

kwi 13, 2017
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2


Wspomagamy przygotowanie dokumentacji osobom bezrobotnym zakwalifikowanym do programu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jeleniogórskim (III)”. 

kwi 12, 2017
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

Własny biznes czeka, a wraz z nim dla każdego:
> 22 tys. zł na start oraz 
> do 18 tys. zł na pokrycie podstatwowych kosztów firmy
przez okres pierwszych 6 lub 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

kwi 12, 2017
Kategoria: Aktualności
Napisał: admin2

kwi 3, 2017
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2
Pragniemy zakomunikować, że od 27 marca do 7 kwietnia br. prowadzona będzie rekrutacja do projektu "Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia z powiatu jeleniogórskiego i Jeleniej Góry".