Dotacje

Przedsiębiorco, w tej zakładce znajdziesz bieżące informację i ciekawostki na temat możliwości dofinansowania Twojej inwestycji.
Przedsiębiorcy w Polsce mogą starać się o wsparcie finansowe z nowej perspektywy finansowej 2014-2020.
Z informacji podawanych przez Instytucje Zarządzające nowa perspektywa przewiduje wsparcie dla przedsiębiorców z trzech
najistotniejszych źródeł – Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Polska Wschodnia oraz programów regionalnych.
Ponad 16 mld euro Komisja Europejska przeznaczyła na pomoc skierowaną bezpośrednio do przedsiębiorców na ich inwestycje w badania i innowacje, a także podnoszenie konkurencyjności.

JAK POMAGA PDB?

 

Dotacje

Strona 1 z 5  > >>

sty 9, 2018
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, będąca Instytucją Ogłaszającą Konkurs, opublikowała komunikat nt. możliwości aplikowania o środki unijne na przedsięwzięcia związane z gospodarką niskoemisyjną oraz odnawialnymi źrodłami energii.

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania realizacji projektów w ramach Osi priorytetowej 3. Gospodarka niskoemisyjna RPO WD 2014-2020 określone dla Działania 3.5. Wysokosprawna kogeneracja.

Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WD 2014–2020 musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego (poziom NUTS 2).

Termin naboru (składania wniosków): od godz. 8.00 dnia 16.01.2018 r. do godz. 15.00 dnia 23.03.2018 r.

pa 18, 2017
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

Mamy przyjemność ogłosić, że urzędy pracy zlokalizowane na terenie Dolnego Śląska posiadają środki finansowe zarówno na formy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy (w tym podejmowanie działalności gospodarczej), jak i doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy. 

Serdecznie zapraszamy do Naszej siedziby, aby uzyskać więcej informacji oraz przygotować wniosek!

wrz 7, 2017
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

 

Przypominamy wszystkim chętnym oraz spełniającym kryteria podmiotom o możliwości aplikowania o środki na innowacyjne przedsięwzięcia w działalnościach związanych z rzemiosłem!

sie 31, 2017
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

 

 

Dolnośląska Instytucja Pośredniczącą ogłosiła konkurs dedykowany rzemieślnikom, którego celem jest wzrost poziomu innowacyjności wskazanych podmiotów. 

  

sie 24, 2017
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie w najbliższym czasie ogłosi nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie lub rozwijanie działalności gospodarczej!

 

sie 3, 2017
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

 

 

 

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA  rozpoczęła realizację projektu pn.:

 „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY”,

 

realizowanego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014–2020, Działanie 8.5 – Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych.

lip 28, 2017
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2
Zapraszamy do zaznajomienia się ze zaktualizowanym harmonogramem dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w 2017. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią oraz skorzystania z Naszych usług! Przygotujemy dla Ciebie kompletny wniosek o dofinansowanie!
lip 28, 2017
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2
 

 

Plan naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2018
 
lip 28, 2017
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

 

 

Bezzwrotna premia do 80 tys. na podejmowanie własnej działalności gospodarczej, innowacyjnej, uwzględniającej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, w tym w kluczowych kierunkach dla rozwoju obszaru z Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór. Składanie wniosków od 15 do 28 września.

kwi 19, 2017
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2