Aktualności

Dotacje

Strona 1 z 2  > >>

sty 9, 2018
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, będąca Instytucją Ogłaszającą Konkurs, opublikowała komunikat nt. możliwości aplikowania o środki unijne na przedsięwzięcia związane z gospodarką niskoemisyjną oraz odnawialnymi źrodłami energii.

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania realizacji projektów w ramach Osi priorytetowej 3. Gospodarka niskoemisyjna RPO WD 2014-2020 określone dla Działania 3.5. Wysokosprawna kogeneracja.

Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WD 2014–2020 musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego (poziom NUTS 2).

Termin naboru (składania wniosków): od godz. 8.00 dnia 16.01.2018 r. do godz. 15.00 dnia 23.03.2018 r.

pa 18, 2017
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

Mamy przyjemność ogłosić, że urzędy pracy zlokalizowane na terenie Dolnego Śląska posiadają środki finansowe zarówno na formy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy (w tym podejmowanie działalności gospodarczej), jak i doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy. 

Serdecznie zapraszamy do Naszej siedziby, aby uzyskać więcej informacji oraz przygotować wniosek!

wrz 7, 2017
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

 

Przypominamy wszystkim chętnym oraz spełniającym kryteria podmiotom o możliwości aplikowania o środki na innowacyjne przedsięwzięcia w działalnościach związanych z rzemiosłem!

sie 31, 2017
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

 

 

Dolnośląska Instytucja Pośredniczącą ogłosiła konkurs dedykowany rzemieślnikom, którego celem jest wzrost poziomu innowacyjności wskazanych podmiotów. 

  

sie 24, 2017
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie w najbliższym czasie ogłosi nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie lub rozwijanie działalności gospodarczej!

 

sie 3, 2017
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

 

 

 

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA  rozpoczęła realizację projektu pn.:

 „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY”,

 

realizowanego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014–2020, Działanie 8.5 – Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych.

lip 28, 2017
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2
Zapraszamy do zaznajomienia się ze zaktualizowanym harmonogramem dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w 2017. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią oraz skorzystania z Naszych usług! Przygotujemy dla Ciebie kompletny wniosek o dofinansowanie!
lip 28, 2017
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2
 

 

Plan naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2018
 
lip 28, 2017
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

 

 

Bezzwrotna premia do 80 tys. na podejmowanie własnej działalności gospodarczej, innowacyjnej, uwzględniającej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, w tym w kluczowych kierunkach dla rozwoju obszaru z Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór. Składanie wniosków od 15 do 28 września.

kwi 19, 2017
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

kwi 13, 2017
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2


Wspomagamy przygotowanie dokumentacji osobom bezrobotnym zakwalifikowanym do programu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jeleniogórskim (III)”. 

kwi 12, 2017
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

Własny biznes czeka, a wraz z nim dla każdego:
> 22 tys. zł na start oraz 
> do 18 tys. zł na pokrycie podstatwowych kosztów firmy
przez okres pierwszych 6 lub 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

kwi 3, 2017
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2
Pragniemy zakomunikować, że od 27 marca do 7 kwietnia br. prowadzona będzie rekrutacja do projektu "Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia z powiatu jeleniogórskiego i Jeleniej Góry".
gru 20, 2016
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

Wytyczony cel jest podstawą wszelkich osiągnięć. Początek roku to odpowiedni moment na rozwój.
Przedstawiamy nowe możliwości na pozyskanie funduszy unijnych.

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi przez nas harmonogramami na I kwartał 2017 roku oraz do kontaktu z naszym biurem.

 

gru 13, 2016
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

 

Czy Twoja firma realizuje prace badawczo-rozwojowe? Czy jesteś dużym przedsiębiorcą? Czy chciałbyś implementować wyniki swoich prac do działalności gospodarczej? Przedstawiamy działanie, które jest idealne dla Ciebie!

gru 13, 2016
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

 

W związku z nachodzącym nowym rokiem oraz zmianami w harmonogramach, pragniemy zaznajomić Państwa z możliwościami dotacji, które uwzględniać będą jednostki odnawialnych źródeł energii.

gru 6, 2016
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

 

Zapraszamy do aplikowania w ramach poddziałania 6.1.3. Inwestycje w infrastrukturę społeczną - ZIT AJ

lis 24, 2016
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2
Zmiana regulaminu w ramach konkursów dla działania 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów!!
pa 4, 2016
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

Zapraszamy do uczestnictwa w naborze w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną: Poddziałanie 6.1.3 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AJ. Nabór w trybie konkursowym – dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej określonej w Strategii ZIT AJ. 

 

pa 4, 2016
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2
Mamy przyjemność zakomunikować, że warunki uczestnictwa w ramach działania 1.5. Rozwój produktów i usług w MŚP, schemat 1.5. A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP zostały ogłoszone! Zapraszamy do zapoznania się ze specyfikacją naboru!

 

wrz 20, 2016
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

Pragniemy zachęcić wspólnoty mieszkaniowe do wzięcia udziału w konkursie dla beneficjentów realizujących projekty na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej w ramach poddziałania 6.3.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AJ
wrz 5, 2016
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2


W Powiatowym Urzędzie Pracy trwa rekrutacja o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 20 tys. zł.

lip 6, 2016
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

Pragniemy poinformować, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Miasto Jelenia Góra, któremu zostało powierzone zarządzanie Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej pełniące rolę Instytucji Organizującej Konkurs, ogłaszają konkurs w ramach poddziałania 6.3.3. Poddziałanie 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AJ

 

 

kwi 18, 2016
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

Konkurs 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
mar 14, 2016
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

Przypominamy!!

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca dokonała przesunięć terminów niektórych działań w harmonogramie naborów wniosków.

Bardzo ciekawym  rozwiązaniem, które będzie ogłoszone wcześniej, bo już 30.06.2016, jest działanie 3.2 Efektywnośc energetyczna MŚP. Planowane rozpoczęcie składania wniosków 25.07.2016.