Aktualności

<< <  Strona 2 z 4  > >>

mar 16, 2017
Kategoria: Aktualności
Napisał: admin2
Samozatrudnienie szansą na indywidualny rozwój! Nie czekaj, przyjdź i skorzystaj z Naszej pomocy w ramach programu "Szansa na Sukces - kompleksowy program wsparcia samozatrudnienia"!
sty 30, 2017
Kategoria: Aktualności
Napisał: admin2

Wszystkich zainteresowanych możliwościami uzyskania dotacji w ramach Lokalnych Grup Działania prosimy o zapoznanie się z niniejszym komunikatem w związku z działaniem 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie. 

gru 21, 2016
Kategoria: Pożyczki
Napisał: admin2

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. udziela pożyczki dla osób zamierzających otworzyć własną firmę. Pożyczka do 50 tys. zł bez prowizji i bez wkładu własnego z oprocentowaniem 0,5% - 2%.

Zapraszamy do z kontaktu z naszym biurem.
Wniosek pożyczkowy napiszemy za Ciebie.

 

gru 20, 2016
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

Wytyczony cel jest podstawą wszelkich osiągnięć. Początek roku to odpowiedni moment na rozwój.
Przedstawiamy nowe możliwości na pozyskanie funduszy unijnych.

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi przez nas harmonogramami na I kwartał 2017 roku oraz do kontaktu z naszym biurem.

 

gru 13, 2016
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

 

Czy Twoja firma realizuje prace badawczo-rozwojowe? Czy jesteś dużym przedsiębiorcą? Czy chciałbyś implementować wyniki swoich prac do działalności gospodarczej? Przedstawiamy działanie, które jest idealne dla Ciebie!

gru 13, 2016
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

 

W związku z nachodzącym nowym rokiem oraz zmianami w harmonogramach, pragniemy zaznajomić Państwa z możliwościami dotacji, które uwzględniać będą jednostki odnawialnych źródeł energii.

gru 6, 2016
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

 

Zapraszamy do aplikowania w ramach poddziałania 6.1.3. Inwestycje w infrastrukturę społeczną - ZIT AJ

gru 5, 2016
Kategoria: Aktualności
Napisał: admin2

W związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia, życzymy wszystkim dotychczasowym oraz przyszłym klientom Naszego biura, chwil spędzonych we wspaniałej atmosferze, samych sukcesów zarówno na niwie przedsiębiorczej, jak i osobistej, zdrowia oraz szans na rozwój!

lis 24, 2016
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2
Zmiana regulaminu w ramach konkursów dla działania 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów!!
pa 4, 2016
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

Zapraszamy do uczestnictwa w naborze w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną: Poddziałanie 6.1.3 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AJ. Nabór w trybie konkursowym – dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej określonej w Strategii ZIT AJ. 

 

pa 4, 2016
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2
Mamy przyjemność zakomunikować, że warunki uczestnictwa w ramach działania 1.5. Rozwój produktów i usług w MŚP, schemat 1.5. A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP zostały ogłoszone! Zapraszamy do zapoznania się ze specyfikacją naboru!

 

wrz 20, 2016
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

Pragniemy zachęcić wspólnoty mieszkaniowe do wzięcia udziału w konkursie dla beneficjentów realizujących projekty na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej w ramach poddziałania 6.3.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AJ
wrz 5, 2016
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2


W Powiatowym Urzędzie Pracy trwa rekrutacja o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 20 tys. zł.

lip 6, 2016
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

Pragniemy poinformować, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Miasto Jelenia Góra, któremu zostało powierzone zarządzanie Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej pełniące rolę Instytucji Organizującej Konkurs, ogłaszają konkurs w ramach poddziałania 6.3.3. Poddziałanie 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AJ

 

 

cze 27, 2016
Kategoria: Aktualności
Napisał: admin2

Projekt: „Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia z powiatu jeleniogórskiego i Jeleniej Góry”, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy.

kwi 18, 2016
Kategoria: Pożyczki
Napisał: admin2
Informujemy, że od czerwca 2016 roku będzie możliwość uzyskania preferencyjnych kredytów oraz pożyczek dedykowanych działaniom realizowanym w oparciu o program JEREMIE.
kwi 18, 2016
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

Konkurs 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
mar 14, 2016
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

Przypominamy!!

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca dokonała przesunięć terminów niektórych działań w harmonogramie naborów wniosków.

Bardzo ciekawym  rozwiązaniem, które będzie ogłoszone wcześniej, bo już 30.06.2016, jest działanie 3.2 Efektywnośc energetyczna MŚP. Planowane rozpoczęcie składania wniosków 25.07.2016.

lut 16, 2016
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

 

 

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych - poddziałanie - Modernizacja gospodarstw rolnych. Zachęcamy do zapoznania się z informatorem.

lut 10, 2016
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

 

Zapraszamy do zapoznania się z przeglądem programów adresowanych dla rolników oraz osób zamierzających rozpocząć działalność rolniczą przewidzianych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

lut 3, 2016
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2


Szanowni Państwo,

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspiera:
konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych.

Planowany jest drugi nabór w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet 1- Ochrona Zabytków, tj. 31 marca 2016 r.

lut 1, 2016
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. trwa nabór na składanie wniosków o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania:

3.3 A "Projekty Związane z Kompleksową Modernizacją Energetyczną Budynków Użyteczności Publicznej"

lut 1, 2016
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

Możliwości wsparcia unijnego dla różnych podmiotów

Przedstawiamy zbiór możliwych dotacji dla:

- Przedsiębiorstw 
- Placówek Zdrowia 
- Spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych
- Kościołów, związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych
sty 27, 2016
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

Od 22 stycznia do 29 kwietnia 2016 r. trwa nabór na składanie wniosków o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania 1.3.1 "Wspieranie Efektywności Energetycznej w Budynkach Użyteczności Publicznej" w ramach działania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
sty 27, 2016
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

Drodzy Przedsiębiorcy!

Informujemy, iż w jeleniej Górze funkcjonuje program "Likwidacja Niskiej Emisji Wspierająca Wzrost Efektywności Energetycznej i Rozwój Rozproszonych Odnawialnych Źródeł Energii. Część 1) Program Pilotażowy Kawka"