Dotacje

Przedsiębiorco, w tej zakładce znajdziesz bieżące informację i ciekawostki na temat możliwości dofinansowania Twojej inwestycji.
Przedsiębiorcy w Polsce mogą starać się o wsparcie finansowe z nowej perspektywy finansowej 2014-2020.
Z informacji podawanych przez Instytucje Zarządzające nowa perspektywa przewiduje wsparcie dla przedsiębiorców z trzech
najistotniejszych źródeł – Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Polska Wschodnia oraz programów regionalnych.
Ponad 16 mld euro Komisja Europejska przeznaczyła na pomoc skierowaną bezpośrednio do przedsiębiorców na ich inwestycje w badania i innowacje, a także podnoszenie konkurencyjności.

JAK POMAGA PDB?

 

Dotacje

<< <  Strona 2 z 5  > >>

kwi 13, 2017
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2


Wspomagamy przygotowanie dokumentacji osobom bezrobotnym zakwalifikowanym do programu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jeleniogórskim (III)”. 

kwi 12, 2017
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

Własny biznes czeka, a wraz z nim dla każdego:
> 22 tys. zł na start oraz 
> do 18 tys. zł na pokrycie podstatwowych kosztów firmy
przez okres pierwszych 6 lub 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

kwi 3, 2017
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2
Pragniemy zakomunikować, że od 27 marca do 7 kwietnia br. prowadzona będzie rekrutacja do projektu "Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia z powiatu jeleniogórskiego i Jeleniej Góry".
gru 20, 2016
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

Wytyczony cel jest podstawą wszelkich osiągnięć. Początek roku to odpowiedni moment na rozwój.
Przedstawiamy nowe możliwości na pozyskanie funduszy unijnych.

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi przez nas harmonogramami na I kwartał 2017 roku oraz do kontaktu z naszym biurem.

 

gru 13, 2016
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

 

Czy Twoja firma realizuje prace badawczo-rozwojowe? Czy jesteś dużym przedsiębiorcą? Czy chciałbyś implementować wyniki swoich prac do działalności gospodarczej? Przedstawiamy działanie, które jest idealne dla Ciebie!

gru 13, 2016
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

 

W związku z nachodzącym nowym rokiem oraz zmianami w harmonogramach, pragniemy zaznajomić Państwa z możliwościami dotacji, które uwzględniać będą jednostki odnawialnych źródeł energii.

gru 6, 2016
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

 

Zapraszamy do aplikowania w ramach poddziałania 6.1.3. Inwestycje w infrastrukturę społeczną - ZIT AJ

lis 24, 2016
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2
Zmiana regulaminu w ramach konkursów dla działania 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów!!
pa 4, 2016
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

Zapraszamy do uczestnictwa w naborze w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną: Poddziałanie 6.1.3 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AJ. Nabór w trybie konkursowym – dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej określonej w Strategii ZIT AJ. 

 

pa 4, 2016
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2
Mamy przyjemność zakomunikować, że warunki uczestnictwa w ramach działania 1.5. Rozwój produktów i usług w MŚP, schemat 1.5. A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP zostały ogłoszone! Zapraszamy do zapoznania się ze specyfikacją naboru!