Pożyczki

gru 10, 2014

Preferencyjne pożyczki dla studentów, absolwentów oraz osób bezrobotnych


„Pierwszy biznes – wsparcie w starcie" to rządowy program wdrożony na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach programu Fundusze Pożyczkowe oferują pożyczki na preferencyjnych warunkach.

Kategoria: Pożyczki
Napisał: admin

„Pierwszy biznes – wsparcie w starcie" to rządowy program wdrożony na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach programu Fundusze Pożyczkowe oferują pożyczki na preferencyjnych warunkach.

Pożyczki skierowane są do:

  • absolwentów szkół średnich oraz wyższych tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu/daty ukończenia szkoły,
  • studentów ostatniego roku,
  • osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.
którzy na dzień składania wniosku nie są zatrudnieni oraz nie wykonują innej pracy zarobkowej.

Warunki pożyczki:

  • wartość pożyczki podstawowej – do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia* za ostatni kwartał (III kw.2014 – do 75.622,80 zł)
  • okres spłaty do 7 lat
  • karencja w spłacie rat kapitałowych – do 12 miesięcy
  • atrakcyjne oprocentowanie: 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (0,56% w skali roku, na dzień 05.11.2014 r.)
  • zabezpieczenie spłaty pożyczki – obligatoryjnie weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie co najmniej dwóch osób fizycznych lub inne zaakceptowane przez Pośrednika zabezpieczenie.

Wsparcie w ramach programu stanowi pomoc de minimis.
Jeżeli są Państwo zainteresowani pożyczką lub mają pytania i wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym biurem drogą e-mailową, telefoniczną lub osobiście w siedzibie Firmie. Chętnie pomożemy.

Link do plakatu

 Pobierz broszurkę 1

Pobierz broszurkę 2