Pożyczki

gru 16, 2014

Pożyczka na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym


Polskiea Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, posiadających siedzibę w Polsce do składania wniosków o udzielenie pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym.

Kategoria: Pożyczki
Napisał: admin

O pożyczkę mogą się ubiegać mali przedsiębiorcy, w tym mikroprzedsiębiorcy mający dobrą sytuację finansową i zdolność kredytową, tj. zdolność do spłaty w przyszłości rat kapitałowych i odsetkowych pożyczki. Zdolność kredytowa w PARP jest badana podobnie jak w banku. Wielkość pożyczki nie może przekroczyć 75 proc. wartości kosztów kwalifikowanych do objęcia pożyczką, poniesionych po dniu zawarcia umowy o udzieleniu pożyczki.

Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pożyczką są wydatki na:

 1. zakup i wdrożenie wyników prac badawczo - rozwojowych;
 2. zakup licencji krajowych lub zagranicznych, polegający na nabyciu uprawnień do wykorzystywania rozwiązań naukowych i technicznych oraz doświadczeń produkcyjnych;
 3. zakup i montaż maszyn lub urządzeń;
 4. budowę, rozbudowę lub modernizację budynków lub instalacji niezbędnych do wprowadzenia rozwiązania innowacyjnego;
 5. zakup usług doradczych w zakresie planowania inwestycyjnego, dotyczących:
  • opracowania biznesplanu i studium wykonalności inwestycji,
  • oceny wpływu inwestycji na środowisko,
  • opracowania dokumentacji technicznej inwestycji,
 6. zakup usług doradczych w zakresie wdrażania innowacji lub nowych technologii dotyczących:
  • opracowania i wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub rozwiązania innowacyjne,
  • opracowania i wdrożenia strategii technologicznej przedsiębiorstwa, w tym studium wykonalności planowanych do wdrożenia technologii lub rozwiązań innowacyjnych,
  • przygotowania do wdrożenia i wdrożenia nowych technologii lub rozwiązań innowacyjnych

Pobierz broszurkę