Pożyczki

mar 19, 2015

Pożyczki do 100 tys. zł


Drodzy Przedsiębiorcy wielkimi krokami zbliża się termin składania wniosków w ramach Inicjatywy JEREMIE, zachęcamy do skorzystania z pożyczki

Kategoria: Pożyczki
Napisał: kasia

Drodzy Przedsiębiorcy wielkimi krokami zbliża się termin składania wniosków w ramach Inicjatywy JEREMIE, zachęcamy do skorzystania z pożyczki.

 

Warunki pożyczki są niemalże takie same w każdym funduszu pożyczkowym. Między Funduszami mogą wystąpić jednak różnice w oprocentowaniu oraz terminach naboru, lub czasie realizacji zadania.

Warunki pożyczki są następujące:
 • Maksymalna kwota pożyczki wynosi 100 tys. zł;
 • Maksymalny okres spłaty 5 lat;
 • Maksymalny okres karencji 6 miesięcy;
 • Oprocentowanie w zależności od Funduszu Pożyczkowego waha się od 0,25% do 2%,
 • Cel musi być inwestycyjny:
  • Finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie, lub modernizacji obiektów produkcyjno – usługowo – handlowych,
  • Tworzenie nowych miejsc pracy,
  • Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
  • Zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
  • Inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP.
Środki pochodzące z pożyczki nie mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Środki te nie mogą być wydatkowane na cele konsumpcyjne, na spłatę zobowiązań zaciągniętych w instytucjach finansowych, jak również na spłatę zobowiązań publicznoprawnych i refundację wydatków dokonanych przed dniem podpisania umowy.
 • Wkład własny minimum 5% kwoty dofinansowania;
 • Zabezpieczenie ze wskaźnikiem 1,3-1,5, w zależności od stażu funkcjonowania firmy. Zabezpieczenie może stanowić:
  • Weksel własny in blanco - obligatoryjnie,
  • Weksel poręczony przez poręczycieli,
  • Umowa przewłaszczenia,
  • Poręczenie funduszu poręczeń,
  • Cesja wierzytelności z rachunku lokat terminowych,
  • Umowa przelewu wierzytelności,
  • Hipoteka,
  • Inny, uzgodniony przez strony sposób.
Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem, pomożemy dobrać najlepszy Fundusz pożyczkowy pod Państwa potrzeby inwestycyjne, oraz sporządzimy dokumentację pożyczkową