Aktualności

kwi 3, 2017

Środki z PUP na aktywizację osób bezrobotnych


Pragniemy zakomunikować, że od 27 marca do 7 kwietnia br. prowadzona będzie rekrutacja do projektu "Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia z powiatu jeleniogórskiego i Jeleniej Góry".
Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

Pomoc jest skierowana do osób bezrobotnych od 30 roku życia zainteresowanych wsparciem w formie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje na działalność gospodarczą). 

Rekrutacja kierowana jest do osób spełniających co najmniej jedno z następujących kryteriów:

  • Osoby powyżej 50 roku życia,
  • Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • Osoby długotrwale bezrobotne,
  • Osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich – kobiety,
  • Osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich – mężczyźni (pod warunkiem spełnienia jednego  z kryteriów: wiek 50+ lub niepełnosprawność, lub długotrwałe bezrobocie).

Aby uzyskać więcej informacji oraz pomoc przy przygotowaniu aplikacji, serdecznie zapraszamy do Naszej siedziby!