Aktualności

pa 18, 2017

Środki z dolnośląskich urzędów pracy dla osób bezrobotnych oraz pracodawców!


Mamy przyjemność ogłosić, że urzędy pracy zlokalizowane na terenie Dolnego Śląska posiadają środki finansowe zarówno na formy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy (w tym podejmowanie działalności gospodarczej), jak i doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy. 

Serdecznie zapraszamy do Naszej siedziby, aby uzyskać więcej informacji oraz przygotować wniosek!

Kategoria: Dotacje
Napisał: admin2

Aktualnie możliwości otrzymania środków w poszczególnych urzędach pracy są następujące:

- PUP Świdnica: trwa nabór wniosków na rozpoczecie działalności gospodarczej dla osób do 30 r.ż., wysokość pomocy: max 18 tys. zł; taka sama wielkość środków jest przewidziana dla przedsiębiorców na tworzenie stanowisk pracy.

- PUP Wałbrzych: trwa nabór wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 r.ż., max wielkość środków finansowych to 25 324,14 zł.

- PUP Jawor: osoby wywodzące się z terenów wiejskich mogą aplikować o środki na rozpoczęcie działalności w wysokości 23 tys. zł; dla przedsiębiorców przewidziano wsparcie w postaci finansowania wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy do wartości 23 tys. zł.

- PUP Oleśnica: zachęcamy osoby w wieku co najwyżej 30 lat, chętne do założenia własnej firmy, do składania wniosków o jednorazowe przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (19 tys. zł).

- PUP Lubań: dla osób bezrobotnych lub poszukujących pracy udostępniono środki w wysokości 22 tys. zł. z przeznaczeniem na powołanie działalności, natomiast już istniejący przedsiębiorcy mogą starać się o środki na wyposażenie/doposażenie stanowisk pracy (kwota pomocy: 24 tys. zł).