Podsumowanie roku 2017

Rok 2017, był rokiem bardzo pracowitym dla PDB. Dzięki współpracy z nami, nasi klienci mogli zrealizować projekty na kwotę

ponad 16 000 000 zł. To współdziałanie zaowocowało wieloma ciekawymi inicjatywami: termomodernizacja budynków,  

utworzenie wielu miejsc pracy. Ponadto przedsiębiorcy dzięki naszej pomocy mogli uzyskać pożyczki inwestycyjne na rozwój swoich

firm na kwotę ponad 3 000 000 zł.

 

 

W 2017 roku współpracowali z nami: