Podsumowanie lat 2013 -2017

Od 2013 roku PDB zrealizowało projekty na ponad 76 milionów złotych.

Dzięki naszym staraniom o pozyskanie środków unijnych region Dolnego Śląska rozwija się i pięknieje.

Poniżej znajduje się wykaz przedsiębiorców, którzy z naszą pomocą pozyskali środki unijne.

 

DOTACJE:

 

Podmiot Vulcan s.c.
Tytuł projektu Stworzenie Cukierni wraz z Sandwich Barem "Jelonek" oraz miejscami noclegowymi.
Nazwa Programu Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw
Schemat 1.1.D1 Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu;
Podschemat 1.1.D1.a projekt inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu ( z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych EURO 2012)
Rodzaj Programu Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Kwota projektu 1 591 923,08 zł

 

 

Podmiot Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Muller Paweł Muller
Tytuł projektu Realizacja pionierskiego w skali regionu projektu dotyczącego stworzenia Sport Hotelu "Kocierz" - kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjno-sportowego w Jakuszycach
Nazwa Programu Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw
Schemat 1.1.D1 Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu;
Podschemat 1.1.D1.a projekt inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych EURO 2012)
Rodzaj Programu Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Kwota projektu 9 656 249,48 zł

 

 

Podmiot Zakład Instalacyjno-Budowlany
Kubala Bogusław
Tytuł projektu Uruchomienie zintegrowanego kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego Krogulec w Gminie Mysłakowice
Nazwa Programu Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw
Schemat 1.1.D1 Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiekszające atrakcyjność turystyczną regionu;
Podschemta 1.1.D1.a projekt inwestycyjne zwiekszające atrakcyjność turystyczną regionu ( z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych EURO 2012)
Rodzaj Programu Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Kwota projektu 5 147 954,59 zł

 

 

Podmiot Koroner Aleksandra Nalberczyńska
Tytuł projektu Świadczenie usług kremacyjnych z wykorzystaniem innowacyjnej metody odzysku ciepła w procesie kremacji
Nazwa Programu "Priorytet 1 Wzrost konkurencyjnośći dolnośląskich przedsiębiorstw ""Przedsiębiorstwa i Innowacyjność""
Działanie 1.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw
Schemat 1.1.E Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat"
Rodzaj Programu Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Kwota projektu 1 106 100,00 zł

 

 

Podmiot Ice Cleaning Jan Andreas Reschke
Tytuł projektu Świadczenie usługi polegającej na czyszczeniu suchym lodem
Nazwa Programu "Prorytet 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Działanie 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw
Podziałanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw"
Rodzaj Programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Kwota projektu 507 297,31 zł

 

 

Podmiot "Małgorzata Danuta Nowak OSW Skorpion"
Tytuł projektu Podwyższenie warunków życia ludności wiejskiej i zwiększenie poziomu zatrudnienia poprzez rozpoczęcie prowadzenia działalności opartej o usługi turystyczne.
Nazwa Programu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Rodzaj Programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Kwota projektu 639 042,06 zł

 

 

Podmiot Matusewicz Budowa Maszyn Spółka Jawna
Tytuł projektu Innowacyjna technologia konstrukcji maszyn z systemem bezrolkowego napędu fluidalnego
Nazwa Programu "Oś priorytetowa Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.3 Kredyt technologiczny"
Rodzaj Programu Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Kwota projektu 5 167 941,87 zł

 

 

Podmiot Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "BATO" Teodor Królikowski
Tytuł projektu Rozwój działalności eksportowej kluczem do sukcesu rynkowego PPHU BATO Teodor Królikowski
Nazwa Programu "Działanie 6.1 Paszport do eksportu"
Rodzaj Programu Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Kwota projektu 333 156,35 zł

 

 

Podmiot "Transma Gospodarka Odpadami Sp. z o.o."
Tytuł projektu Kompleksowa instalacja, w której prowadzony będzie proces odzysku odpadów budowlanych
Nazwa Programu 3.3.1. Zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne Część 1) Rozwój systemów gospodarowania odpadami innymi niż komunalne, w szczególności niebezpiecznymi
Rodzaj Programu "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2007-2013"
Kwota projektu 10 000 000,00 zł

 

 

Podmiot Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego
Tytuł projektu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze z przeznaczeniem na szkołę, adaptacja tychże pomieszczeń oraz ich wyposażenie - II etap.
Nazwa Programu Działanie 7.1. Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną Schemat 7.1.3. Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną - ZIT AJ
Rodzaj Programu Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Kwota projektu 2 453 187,05 zł

 

 

Podmiot Arista sp. z o.o.
Tytuł projektu Głęboka modernizacja energetyczna Ośrodka Odnowy Biologicznej Sattva w Jagniątkowie
Nazwa Programu Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP
Rodzaj Programu Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Kwota projektu 2 270 105,33 zł

 

 

Podmiot Termy Cieplickie sp. z o.o.
Tytuł projektu Głęboka modernizacja energetyczna budynku hali sportowej przy ul. Złotniczej 12 w Jeleniej Górze
Nazwa Programu pożyczka na termomodernizację hali spotrowej
Rodzaj Programu "Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2014-2020"
Kwota projektu 820 000,00 zł

 

 

Podmiot Termy Cieplickie sp. z o.o.
Tytuł projektu Głęboka modernizacja energetyczna budynku hotelu przy ul. Złotniczej 12 w Jeleniej Górze
Nazwa Programu pożyczka na termomodernizacje hotelu
Rodzaj Programu "Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2014-2020"
Kwota projektu 567 558,81 zł

 

 

Podmiot "ESTETICA DENTAL" sp. z o.o.
Tytuł projektu Wyposażenie/doposażenie dwóch stanowisk pracy
Nazwa Programu Środki w ramach programu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze
Rodzaj Programu PUP Jelenia Góra
Kwota projektu 40 000,00 zł

 

 

Podmiot FHU ADBUD Adam Gabryś
Tytuł projektu Wyposażenie/doposażenie dwóch stanowisk pracy
Nazwa Programu Środki w ramach programu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze
Rodzaj Programu PUP Jawor
Kwota projektu 19 690,00 zł

 

 

Podmiot Mini browar i Restauracja "Spiż"
Tytuł projektu Arkadiusz Spiż
Nazwa Programu Głęboka modernizacja energetyczna obiektu owczarni należącego do kompleksu pałacowego Miłkowice. Działanie 3.2A
Rodzaj Programu Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Kwota projektu 2 497 810,81 zł

 

 

Podmiot Mini browar i Restauracja "Spiż"
Tytuł projektu Arkadiusz Spiż
Nazwa Programu "Żywe muzeum browarnictwa wraz z innowacyjną linia do produkcji piwa.
Działanie 1.5.1 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP - konkurs horyzontalny"
Rodzaj Programu Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Kwota projektu 1 358 200,52 zł

 

 

Podmiot Eltor sp. z o.o. sp.k.
Tytuł projektu Figurski Eugeniusz, Figurska Teresa
Nazwa Programu Głęboka modernizacja energetyczna hali przemysłowej zlokalizowanej przy Alei Niepodległosci 12A w Lubaniu. Działanie 3.2A
Rodzaj Programu Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Kwota projektu 3 109 138,74 zł

 

 

Podmiot "Wspólnota mieszkaniowa ul. Pocztowa 6 Jelenia Góra"
Tytuł projektu "Zygmunt Klimowicz
Ewa Klimowicz"
Nazwa Programu "Działanie 6.3.B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych
poddziałania 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AJ"
Rodzaj Programu Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Kwota projektu 400 300,76 zł

 

 

Podmiot "Wspólnota mieszkaniowa Al. Wojska Polskiego 35 Jelenia Góra"
Tytuł projektu "Lindner Janusz Niezgoda Grzegorz"
Nazwa Programu "Działanie 6.3.B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych poddziałania 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AJ"
Rodzaj Programu Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Kwota projektu 439 354,95 zł

 

 

Podmiot "Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mickiewicza 2 Jelenia Góra"
Tytuł projektu "DOMICUS Zarządzanie nieruchomościami Ryszard Rowski"
Nazwa Programu "Działanie 6.3.B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych
poddziałania 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AJ"
Rodzaj Programu Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Kwota projektu 196 697,63 zł

 

 

Podmiot Spółdzielnia Mieszkaniowa FAMPA
Tytuł projektu Dacewicz Arkadiusz
Nazwa Programu "Działanie 6.3.B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych
poddziałania 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AJ"
Rodzaj Programu Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Kwota projektu 1 714 591,36 zł

 

 

Podmiot Janusz Kościelniak Zakłady Metalowe "SZUKONAJ"
Tytuł projektu Zakup prasy krawędziowej akceleratorem produkcji innowacyjnych osłon maskujących przyłącza wodne i gazowe w gazowych ogrzewaczach wody oraz gazowych kotłach CO.
Nazwa Programu Schemat 1.5 Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP - unowocześnienie/zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposóbu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle (mikroprzedsiębiorstwa - rzemieślnicy)
Rodzaj Programu Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Kwota projektu 49 200,00 zł

 

 

Podmiot Janina Truchanowicz - Kamińska
Tytuł projektu Rozpoczęcie dział. Gosp. Związanej z produkcją pelletu
Nazwa Programu Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Izerskie
Rodzaj Programu Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Kwota projektu 100 000,00 zł

 

 

Podmiot Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "MAXER" sp. z o.o.
Tytuł projektu Zakup i wdrożenie przez firmę PPUH MAXER sp. z o.o. innowacyjnego pojazdu asenizacyjnego z automatycznym systemem czyszczenia separatorów i niezbędną aparaturą laboratoryjną do badania jakości wody oraz zanieczyszczeń osadów.
Nazwa Programu Działanie 1.5 "Rozwój produktów i usług w MŚP" Poddziałanie 1.5.2 "Rozwój produktów i usług w MŚP - ZIT AW" Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działajacych do 2 lat"
Rodzaj Programu Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Kwota projektu 750 000,00 zł

 

Podmiot PMPoland S.A.
Tytuł projektu "Badania i implementacja technologii PSF (Paper Surface Functionality) – natrysk i powlekanie powierzchni papieru substancjami funkcjonalnymi - przez PMPoland S.A."
Nazwa Programu Schemat "1.2.1 A - Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalności B+R - konkurs horyzontalny oraz Schemat "1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw - konkurs horyzontalny"
Rodzaj Programu Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Kwota projektu 4 062 915,00 zł
 

 

Podmiot Karkonoska Państwowa szkoła Wyższa w partnerstwie z Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu Rewitalizacja zdegragowanych terenów powojskowych w Jeleniej Górze
Nazwa Programu Poddziałanie 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AJ
Rodzaj Programu Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Kwota projektu 16 971 407,06 zł

 
   

 

POŻYCZKI:

Podmiot     Stajnia Kasztelan Magdalena Kasztelan
Instytucja Pośrednicząca    Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze
Kwota    200 000,00 zł
 
 
Podmiot     Polish Service Michał Ślusarczyk
Instytucja Pośrednicząca    Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze
Kwota    158 670,00 zł

 
Podmiot     Skobierski Stropy s.k.
Instytucja Pośrednicząca    Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze
Kwota    89 900,00 zł

 
Podmiot     Poliner Sp. z o.o. Sp. K
Instytucja Pośrednicząca    Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze
Kwota    167 000,00 zł

 
Podmiot     Hotel & Sound Bossa Nova Sp. z o.o.
Instytucja Pośrednicząca    Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze
Kwota    135 600,00 zł

 

Podmiot     Hotel Pałac Restauracja Spiż Aleksandra Spiż
Instytucja Pośrednicząca    Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. we Wrocławiu
Kwota    201 600,00 zł

 

Podmiot     Tadeusz Bratkowski - Dom Wczasowy - "TOPAZ" Handel Detaliczny
Instytucja Pośrednicząca    Agencja Rozwoju Regionalnego "Agroreg" S.A. w Nowej Rudzie
Kwota    150 000,00 zł

 

Podmiot     Kopalnia "Ogorzelec" sp. z o.o.
Instytucja Pośrednicząca    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Kwota    1 700 000,00 zł

 

Podmiot     Zakład Pogrzebowy Włodzimierz Rzeżawiński
Instytucja Pośrednicząca    Pożyczka JEREMIE - Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. we Wrocławiu
Kwota    150 000,00 zł

 

Podmiot     Wanderer Sylwia Naumann
Instytucja Pośrednicząca    Pożyczka JEREMIE - Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. we Wrocławiu
Kwota    100 000,00 zł

 
Podmiot     Gościniec nad Potokiem Karol Nowak
Instytucja Pośrednicząca    Pożyczka JEREMIE - Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze
Kwota    100 000,00 zł

 

Podmiot     Usługi Sprzętowo-Transportowe Andrzej Gała
Instytucja Pośrednicząca    Pożyczka JEREMIE - Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze
Kwota    100 000,00 zł

 

Podmiot     Cukiernictwo-Piekarnictwo "MRUGAŁA" s.c. Robert Mrugała, Rafał Mrugała, Teresa Mrugała
Instytucja Pośrednicząca    Pożyczka Rozwojowa - Agencja Rozwoju Regionalnego "Agroreg" S.A. w Nowej Rudzie
Kwota    120 000,00 zł

 

Podmiot     Elmat s.c. A. J. Kudzia
Instytucja Pośrednicząca    Agencja Rozwoju Regionalnego "Agroreg" S.A. w Nowej Rudzie
Kwota    250 000,00 zł

 
Podmiot     "DWORZYSKO" R. Tomaszewski i synowie sp. z o.o.
Instytucja Pośrednicząca    Pożyczka Rozwojowa - Agencja Rozwoju Regionalnego "Agroreg" S.A. w Nowej Rudzie
Kwota    500 000,00 zł

 

Podmiot     LIBERTADOR sp. z o.o.
Instytucja Pośrednicząca    Pożyczka Rozwojowa - Agencja Rozwoju Regionalnego "Agroreg" S.A. w Nowej Rudzie
Kwota    500 000,00 zł