Nasz zespół

Profesjonalne Doradztwo Biznesowe Katarzyna Markowska zorientowane jest na Klienta, firma dąży do budowania długotrwałych relacji poprzez dostarczenie usług na najwyższym poziomie. Zespół PDB Katarzyna Markowska tworzy grupa zatrudnionych i współpracujących z firmą ekspertów, wśród których znajdują się doświadczeni managerowie, analitycy finansowi oraz biegli rewidenci.

Koordynatorami projektów doradczo-finansowych są:

dr Katarzyna Markowska

Właściciel PDB Katarzyna Markowska

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu o specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem oraz absolwentka Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Szkoleniowiec z zakresu dotacji unijnych, kandydat na biegłego rewidenta. Po licznych kursach oraz szkoleniach z zakresu księgowości, rachunkowości, zarządzania firmą oraz kapitałem ludzkim. Zajmuje się przede wszystkim: analizami marketingowymi, rynkowymi, ekonomicznymi, finansowymi oraz prywatyzacyjnymi, jak również przygotowywaniem biznesplanów, przekształceniami spółek i dotacjami unijnymi.


mgr Joanna Różowska

Specjalista ds. analiz PDB Katarzyna Markowska

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z zakresu rachunkowości i doradztwa finansowego. Ukończone liczne kursy w tym zakresie organizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Brała udział w licznych projektach z zakresu tworzenia biznes planów, wniosków o dotacje unijne, prognoz finansowych oraz rozliczała projekty unijne. Ponadto uczestniczyła w projektach restrukturyzacyjnych.


mgr Magda Broniszewska

Kierownik ds. analiz i administracji PDB Katarzyna Markowska

Absolwentka  Uniwersytetu  Ekonomicznego  we  Wrocławiu w zakresie ekonomii menedżerskiej. Brała udział w licznych projektach z zakresu tworzenia biznes planów, wniosków o dotacje unijne oraz analiz i prognoz finansowych. Posiada doświadczenie przy rekrutacji i selekcji stażystów do firmy PDB Katarzyna Markowska. Ponadto, w trakcie pełnienia funkcji Prezesa organizacji studenckiej pn.: Wirtualna Firma Konsultingowa, była odpowiedzialna także za prawidłowy dobór kandydatów. 

 

Paweł Zawisza

Specjalista ds. analiz PDB Katarzyna Markowska

Student V roku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Ekonomia w zakresie gospodarki i administracji publicznej oraz ekonomii biznesu i doradztwa gospodarczego. Członek organizacji studenckiej pn.: Wirtualna Studencka Firma Konsultingowa na stanowisku Pracownik ds. Administracji i Archiwizacji oraz kierownik Działu Marketingu. Odpowiadał za promocję i działania marketingowe organizacji oraz Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 


Katarzyna Żugaj

Stażystka

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Zarządzanie, a obecnie studentka I roku studiów magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie.WSPÓŁPRACUJEMY Z: