Nasz zespół

Profesjonalne Doradztwo Biznesowe Katarzyna Markowska zorientowane jest na Klienta, firma dąży do budowania długotrwałych relacji poprzez dostarczenie usług na najwyższym poziomie. Zespół PDB Katarzyna Markowska tworzy grupa zatrudnionych i współpracujących z firmą ekspertów, wśród których znajdują się doświadczeni managerowie, analitycy finansowi oraz biegli rewidenci.

Koordynatorami projektów doradczo-finansowych są:

dr Katarzyna Markowska Własciciel

PDB Katarzyna Markowska

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu o specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem oraz absolwentka Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Szkoleniowiec z zakresu dotacji unijnych, kandydat na biegłego rewidenta. Po licznych kursach oraz szkoleniach z zakresu księgowości, rachunkowości, zarządzania firmą oraz kapitałem ludzkim. Zajmuje się przede wszystkim: analizami marketingowymi, rynkowymi, ekonomicznymi, finansowymi oraz prywatyzacyjnymi, jak również przygotowywaniem biznesplanów, przekształceniami spółek i dotacjami unijnymi.

mgr Joanna Różowska

Specjalista ds. analiz PDB Katarzyna Markowska

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z zakresu rachunkowości i doradztwa finansowego. Ukończone liczne kursy w tym zakresie organizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Brała udział w licznych projektach z zakresu tworzenia biznes planów, wniosków o dotacje unijne, prognoz finansowych oraz rozliczała projekty unijne. Ponadto uczestniczyła w projektach restrukturyzacyjnych.

mgr Paweł Zawisza

Specjalista ds. analiz PDB Katarzyna Markowska

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu kierunku Ekonomia w zakresie gospodarki i administracji publicznej oraz ekonomii biznesu i doradztwa gospodarczego. Posiada doświadczenie w działaniach marketingowych, które nabył jako członek organizacji studenckiej pn.: Wirtualna Studencka Firma Konsultingowa na stanowisku Pracownik ds. Administracji i Archiwizacji oraz kierownik Działu Marketingu. Odpowiadał za promocję i działania marketingowe organizacji oraz Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

WSPÓŁPRACUJEMY Z: